Kudde/Cushion - Norrland

Pris:
799 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Denna ljuvliga kudde speglar norrlands lågmälda mönsterkaraktär som på håll bildar enhetliga färger men när man kommer närmare bildar nya mönster. Från den vitaste snön till den mörkaste vinternatten. De grafiskt fläckiga fjällen. Plogfåror och åkerplättar. Spåren i snön. Björkens svartvita stam. Tallens brunsvarta bark. De sandfärgade höstfälten och den gulbeiga sanden. De olika strukturerna framhäver linets glans i varp och väfteffekter. Och lintrådens oregelbundna karaktär skapar liv på vävens yta. Möbeltyg-kollektionen Norrland blev utmärkt av ELLE Interiör Designpriset och Swedish Design Award 2006.

Storlek: 45 cm x 45 cm eller 50 cm x 90 cm

Färg:
Bark 81, 83
Björk 50, 53
Fjäll 40, 45
Natt 22
Sand 70
Snö 32
Spår 10, 11
Sten 63

Kvalité: Hellinne

Design: Lena Bergström

Innerkudde ingår i priset och består utav 100 % dunfjäder.

Krympmån
Alla angivna storlekar avser otvättad vävnad. Räkna med en krympmån på cirka 5-7% både på längd och bredd i samband med första tvätten. Följ tvättinstruktionen.

Klässbols linneväveri är ett familjeföretag som härstammar från slutet på 1800-talet. Det är nu tredje och fjärde generationen som driver företaget. Produktionen är belägen i Klässbol utanför Arvika i Värmland, där det även finns en butik och kafé. Klässbols och lin är lika med kvalitet och det finns produkter för alla rum. Kunglig hovleverantör sedan 1970-talet och står bland annat för dukarna till Nobellfesten. Samtidigt som de bevarar gamla, traditionella mönster tar de fram nya, moderna. De samarbetar med erkända formgivare, både nationella och internationella. Klässbols har vunnit flera designpriser.

I rullistan finns att beställa det jag har i lager.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
Design & tillverkning: Klässbols Linneväveri.
_______________________________________________________________________
This lovely pillow reflects the lowlands of Sweden's low-voiced pattern, which in turn forms uniform colors but when you get closer new patterns will appear. From the whitest snow to the darkest winter night. The graphically spotted mountains. Plow yards and fields. The prints in the snow. The black and white tree trunk of the birch. The brown-black barque of the pine. The sand clolored autumn fields and the yellow-beige sand. The different structures emphasize the shine of the linen in warp and weft effects. And the irregular nature of the linen thread creates life on the surface of the fabric. The furniture fabric collection "Norrland" was awarded by the ELLE Interior Design Award and the Swedish Design Award 2006.

Size: 45 cm x 45 cm or 50 cm x 90 cm

Color: 
Barque 81, 83
Birch 50, 53
Scale 40, 45
Night 22
Sand 70
Snow 32
Track 10, 11
Stone 63

Quality: Pure Linen

Design: Lena Bergström

Inner cushion is included and consists of 100% feather.

Shrinkage
All listed sizes refer to unwashed tissue. Expect a shrinkage of about 5-7% in both length and width in connection with first wash. Follow the washing instructions.

Klässbols linneväveri is a family company that dates back to the late 1800s. It is now the third and fourth generation running the company. The production is located in Klässbol outside Arvika in Värmland, where there is also a shop and cafe. Klässbols and linen are equal to quality and there are products for all rooms. Royal Courthouse supplier since the 1970s and has made the cloths for the Nobel Dinnerz. While retaining old, traditional patterns, they produce new, modern. They cooperate with recognized designers, both national and international. Klässbols has won several design prices.

In the drop down list you can order what I have in stock.
Email me if you have any questions.
Design & production: Klässbols Linneväveri.