Handduk/Towel - Allmoge

Pris:
229 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
Handduk/Towel Allmoge - Vit+Oblekt/White+Unbleached
Antal:
Finns i lager
En vacker vardaglig handduk till köket. "Allmoge" är ett gammalt ord som finns redan i fornsvenskan och från början användes det om alla människor från ett visst område. När vi talar om allmogesamhället i dag brukar vi mena ett förmodernt samhälle som bygger på stor grad av självhushåll, alltså bondehushållning. 

Storlek: 50 cm x 70 cm

Färg:
Oblekt/Blå
Oblekt/Röd
Oblekt/Vit
Vit/Oblekt

Kvalité: Hellinne

Design: Klässbols Studio

Krympmån:
Alla angivna storlekar avser otvättad vävnad. Räkna med en krympmån på cirka 5-7% både på längd och bredd i samband med första tvätten. Följ tvättinstruktionen.

Klässbols linneväveri är ett familjeföretag som härstammar från slutet på 1800-talet. Det är nu tredje och fjärde generationen som driver företaget. Produktionen är belägen i Klässbol utanför Arvika i Värmland, där det även finns en butik och kafé. Klässbols och lin är lika med kvalitet och det finns produkter för alla rum. Kunglig hovleverantör sedan 1970-talet och står bland annat för dukarna till Nobellfesten. Samtidigt som de bevarar gamla, traditionella mönster tar de fram nya, moderna. De samarbetar med erkända formgivare, både nationella och internationella. Klässbols har vunnit flera designpriser.

I rullistan finns att beställa det jag har i lager.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
Design & tillverkning: Klässbols Linneväveri.
_______________________________________________________________________
A beautiful everyday towel for the kitchen. "Allmoge" is an old word that is found already in ancient Swedish and from the beginning it was used to all people from a particular area. When we talk about the allmoge society today, we tend to mean a modest society that is largely based on self-catering, ie farmer housekeeping.

Size: 50 cm x 70 cm

Color:
Unbleached/Blue
Unbleached/Red
Unbleached/White
White/Unbleached

Quality: Pure Linen

Design: Klässbols Studio

Shrinkage
All listed sizes refer to unwashed tissue. Expect a shrinkage of about 5-7% in both length and width in connection with first wash. Follow the washing instructions.

Klässbols linneväveri is a family company that dates back to the late 1800s. It is now the third and fourth generation running the company. The production is located in Klässbol outside Arvika in Värmland, where there is also a shop and cafe. Klässbols and linen are equal to quality and there are products for all rooms. Royal Courthouse supplier since the 1970s and has made the cloths for the Nobel Dinnerz. While retaining old, traditional patterns, they produce new, modern. They cooperate with recognized designers, both national and international. Klässbols has won several design prices.

In the drop down list you can order what I have in stock.
Email me if you have any questions.
Design & production: Klässbols Linneväveri.