CD: Den inre vägen

Ord. pris: 
100 kr
Rea:
50 kr
Inkl. 25% Moms
Du sparar: 
50 kr (50%)
Antal:
Sånger/Songs:
1. Öppna Ditt hjärtas dörr
2. Hör min bön
3. Se Dig om
4. Jag tror, längtar och vill
5. Om
6. Vila på en bädd av kärlek
7. Du är hos mig
8. Leva för Dig
9. Stanna hos mig
10. Gud vill ge Dig allt
11. Jag ropar på Dig
12. Benådade ögonblick
13. Saliga
14. Men jag då?
15. Himmelriket
16. Hjälp mig
17. Underbar i nåd
18. Hitta hem
19. I ljus i mörker
20. Slå hjärta slå

"I flera år har jag talat om att skriva ett sammanhängande musikstycke med början, utveckling och slut, där sångerna har en given plats, en handling som tillsammans väver en helhet. Min tanke var att samarbeta med en textförfattare och sedan tonsätta det hela. Jag hann dock aldrig sätta de planerna i verket. I samma stund jag satte mig vid pianot började sångerna välla fram. Musiken och texterna kom till mig. Jag bara samlade in och skrev ner. Det var en omtumlande tid. Ibland vågade jag inte gå nära pianot för väl där upphörde tiden att existera, timmarna skenade iväg.
Sedan satt jag där med ett digert material utan en aning om vad det hela handlade om. När jag gick igenom det för att få en överblick, fann jag tre individer, tre röster med olika person- ligheter, längtan och svagheter. Tro, Hopp och Kärlek. De befinner sig alla på Vägen, men olika långt från målet. Den yttersta längtan efter Gud, efter att komma nära, att vara sann och trogen sitt hjärta, om svårigheten att såväl finna som följa Den Inre Vägen, om en kärlek utan gräns, ja, om allt detta handlar Den Inre Vägen."
Malou Berg, hösten 1994
Utgiven 1994
_______________________________________________________________________
"For years, I have talked about writing a coherent piece of music with a beginning, development and end, where the songs have a specific location, an act that weaves together a whole. My idea was to collaborate with a lyricist and then compose music with it. I never put those plans into action thou. The moment I sat down at the piano songs started welling up. Music and lyrics came to me. I just collected and wrote it down. It was a time of turmoil. Sometimes I did not dare go near the piano for once there time ceased to exist, hour surged.
Then I sat there with an extensive material without a clue what it was all about. When I went through it to get an overview, I found three individuals, three voices with different personalities, desires and weaknesses. Faith, Hope and Love. They are all on the road, but at different distances from the target. The ultimate longing for God, to get close, to be true and faithful to his heart, about the difficulty of finding as well as following The Inner Path, about a love without limits, yes, this is what The Inner Path is all about."
Malou Berg, Autumn 1994
Released 1994