Bok/Book: Våga drömma/Dare To Dream

Rea:
100 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
En bok på svenska, japanska eller thailändska.

Livet blir sällan som man tänkt sig. Lena Maria drömde aldrig om att bli elitidrottare, sångerska, konstnär, föreläsare eller författare. Hon ville bli växeltelefonist eller lastbilschaufför.
Född utan armar och med bara ett normalt ben ställdes hon och hennes föräldrar inför stora utmaningar. Men hon fick lära sig att ta vara på sina möjligheter och att jobba hårt och målmedvetet. Idag har hon hela världen som arbetsfält när hon sjunger och
berättar om sitt liv och varje människas unika värde.

I Våga drömma får vi följa Lena Maria från den lilla gården på gränsen mellan Västergötland och Småland till de stora konserthusen i Asien och konventen i USA. Lena Maria berättar i ord och bild om människorna, musiken och allt annat som gett henne energi att ta sig an livets alla utmaningar – och att komma igenom motgångar med livsglädjen i behåll. Hon visar också några av sina egna akvareller och oljemålningar och berättar hur det kom sig att just hon blev mangafigur i Japan.

”Min önskan med den här boken är att den får väcka livslust. Alla människor har enorma möjligheter, trots de begränsningar vi lever med. Jag vill uppmuntra dig att ta vara på ditt liv och dina talanger. Pröva dina egna vingar, tänk stora tankar – och våga drömma!”
_______________________________________________________________________
A book in Swedish, Japanese or Thai.

Life rarely become as we expect. Lena Maria never dreamed of becoming an elite athlete, singer, artist, lecturer or author. She wanted to be a switchboard operator or a truck driver.
Born without arms and with only one normal leg she and her parents faced great challenges. But she had to learn to take advantage of opportunities and to work hard and purposefully. Today she has the whole world as her working field when she sings and
talks about his life and each person's unique value.

In Dare to dream, we follow Lena Maria from the little farm on the border between "Västergötland" and "Småland", to the great concert halls of Asia and conventions in the United States. Lena Maria tells in words and pictures about the people, the music and everything else that has given her the energy to tackle life's challenges - and to come through adversity with joie de vivre intact. She also shows some of his own aquarelle and oil paintings and explains how it came about that she became a manga figure in Japan.

"My hope with this book is that it may bring a zest for life. All human beings have enormous potential, despite the limitations we live with. I want to encourage you to take care of your life and your talents. Try your own wings, think big thoughts - and dare to dream!"