Hatt/Hat - Derby

Pris:
389 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
Hatt/Hat Derby - Marinblå/Navyblue
Antal:
Finns i lager
En extremt bredbrättad "derbyhatt" sydd av två lager handvävd raffia. Hattens undersida har en speciell kvalité för att ge en extra elegant form. En hatt av eko-reko material och ett riktigt kvalitetshantverk. Ett hållbart mode för en hållbar livsstil.

Brätte:
17 cm

Färg:
Marinblå

Hatten har tillverkats av soltorkade raffiapalmblad, vilka delade på längden, knutits samman och handvävts. Som omnämnts ovan, har undersidan sytts av raffiaväv av annan, speciell kvalité. Det extra fotot visar designern och hantverkaren Mme Sahondra när hon syr en snarlik modell. Det är hattens undersida som syns i förgrunden.

Vävningen ger viktiga kontantinkomster till kvinnor på den Madagaskiska landsbygden. Orten de bor på har mager mark. Självhushållningsjordbruk kan inte föda familjerna, än mindre ge avkastning att sälja. Hantverk spelar en viktig roll i hushållets ekonomi. Att det är en verksamhet som drivs av kvinnor kan tänkas ytterligare förstärka dess positiva effekter.

I rullistan finns att beställa det jag har i lager.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
Mer information om hantverket och hantverkarna finns på: La Maison Afrique FAIR TRADE. På deras hemsida kan du se hela deras sortement.
_______________________________________________________________________
An extremely broad-brimmed hat for a Day at the Derby - or elsewhere - sewn of handwoven raffia fibres. The underside of the hat has a special quality in order to give an extra elegant shape. A hat made of echo-proof materials and a true quality craftsmanship. Sustainable fashion for a stylish and sustainable lifestyle. 

Brim: 
17 cm

Color:
Navy Blue

The hat is made of sundried raffiapalmleaves. The leaves have been split up, tied together to make a long thread, which has been hand-woven. As mentioned above, the underside is of a special quality. The extra photo shows the artisan and designer Mme Sahondra sewing a similar model. It is the underside that is shown in the front.

The weaving give important income to women on the Malagasy countryside. The soil is too poor for self-subsistence agriculture, making crops for cash impossible. Crafts are essential for household income. That the activity is managed by women might further enhance its positive effects.

In the drop down list you can order what I have in stock.
Email me if you want to order something that I don´t have in stock.
More info about the artisans and the crafting is found on: La Maison Afrique FAIR TRADE. On their website you can see all their variety ments.