logo lm

Handduk/Towel - Gåsöga/Goose eye

Price:
189 kr
Inc. 25% Tax
Quantity:
Detta levande och böljande mönster heter Gåsöga och är bland de mest kända mönster som finns från den svenska mönstertraditionen. Tanken var att leka med gåsögat och ta med den in till vår tid, göra ett mönster som blinkar till det förflutna med en samtida anda. Mönstret kan te sig enkelt, men har en komplexitet som till och med har utmanat Klässbols vida kunskaper om jacquardens tekniker.

Storlek:
35 cm x 50 cm 189 kr
50 cm x 70 cm 198 kr

Färg: Lime, Mörkblå, Oblekt, Röd, Silvergrå, Svart & Vit.

Kvalité: Hellinne

Design: Margot Barolo & Ulrika Mårtensson

Krympmån:
Alla angivna storlekar avser otvättad vävnad. Räkna med en krympmån på cirka 5-7% både på längd och bredd i samband med första tvätten. Följ tvättinstruktionen.

Klässbols linneväveri är ett familjeföretag som härstammar från slutet på 1800-talet. Det är nu tredje och fjärde generationen som driver företaget. Produktionen är belägen i Klässbol utanför Arvika i Värmland, där det även finns en butik och kafé. Klässbols och lin är lika med kvalitet och det finns produkter för alla rum. Kunglig hovleverantör sedan 1970-talet och står bland annat för dukarna till Nobellfesten. Samtidigt som de bevarar gamla, traditionella mönster tar de fram nya, moderna. De samarbetar med erkända formgivare, både nationella och internationella. Klässbols har vunnit flera designpriser.

Design & tillverkning: Klässbols Linneväveri.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
_______________________________________________________________________
This vibrant and waving pattern is called "Gåsöga" (Goose Eye) and is one of the most famous patterns found in the Swedish pattern tradition. The idea was to play with the goose eye and bring it in to our time, make a pattern that blinks into the past with a contemporary spirit. The pattern is simple, but has a complexity that has even challenged Klässbol's extensive knowledge of the jacquard's techniques.

Size:
35 cm x 50 cm 189 SEK
50 cm x 70 cm 198 SEK

Color: Lime, Dark Blue, Unbleached, Red, Silver, Black & White.

Quality: Pure Linen

Design: Margot Barolo & Ulrika Mårtensson

Shrinkage:
All listed sizes refer to unwashed tissue. Expect a shrinkage of about 5-7% in both length and width in connection with first wash. Follow the washing instructions.

Klässbols linneväveri is a family company that dates back to the late 1800s. It is now the third and fourth generation running the company. The production is located in Klässbol outside Arvika in Värmland, where there is also a shop and cafe. Klässbols and linen are equal to quality and there are products for all rooms. Royal Courthouse supplier since the 1970s and has made the cloths for the Nobel Dinnerz. While retaining old, traditional patterns, they produce new, modern. They cooperate with recognized designers, both national and international. Klässbols has won several design prices.

Design & production: Klässbols Linneväveri.
Email me if you have any questions.