Frimärken/Swedish stamps

Pris:
9 kr
Antal:
Svenska frimärken för brev inrikes och utrikes.

Svenska flaggan:
Valör: Inrikes brev

Drottning Silvia 2017:
Valör: Utrikes brev 21 kr.
_______________________________________________________________________
Swedish stamps for letters sent from Sweden.