Löpare/Runner - Arvika

Price:
519 kr
Inc. 25% Tax
Quantity:
När Arvika firade 100-årsjubileum togs denna löpare och en handduk i fyra olika färgsättningar fram. Mönstret är inspirerat av Arvikas stadsplan à la 1811 med det karaktäristiska rutnätsystemet, de fyrkantiga kvarteren, de raka gatorna och de rätvinkliga gathörnen. Eftersom marken knappt var odlingsbar kunde gator och torg planeras enligt det önskvärda rutnätsystemet. Så när man stiger av tåget vid järnvägsstationen i Arvika och kliver ut på torget, då kliver man rakt in i löparens mönster.

Storlek: 50x150 cm
Kvalité: Hellinne
Design: Hanna Smedberg-Haglund

Krympmån
Alla angivna storlekar avser otvättad vävnad. Räkna med en krympmån på cirka 5-7% både på längd och bredd i samband med första tvätten.
Vid första tvätten av oblekt linne: blötlägg löparen före tvätt och tvätta i 80° C. Fortsättningsvis tvättas handduken i 60° C. Följ tvättinstruktionen.

Vill du beställa fler än de jag har i lager, skicka mig ett email med din beställning så tar jag hem dina varor.
_______________________________________________________________________When Arvika celebrated it's 100 years anniversary, a new weaving collection with a runner and a towel in four different colorations designed. The pattern is inspired by the Arvika town plan from 1811 including the characteristic grid system, the square blocks, the straight streets and the orthogonal street corners. Since the ground was hardly cultivable, the streets and squares could be planned according the desired grid system. So when you get off the train at the railway station in Arvika and step onto the square, you are stepping right into the table runner's pattern.

Size: 50x150 cm
Quality: Pure Linen
Design: Hanna Smedberg-Haglund

Shrinkage
All listed sizes refer to unwashed tissue. Expect a shrinkage of about 5-7% in both length and width in connection with first wash.
For unbleached linen: Soak the table runner before washing and wash at 80° C. Continue to wash the towel at 60° C. Follow the washing instructions.

If you want to order more than I have in stock, send me an email with your order.