Duk/Cloth - Gåsöga/Goose Eye

Pris:
485 kr
Inkl. 25% Moms
Detta levande och böljande mönster heter Gåsöga och är bland de mest kända mönster som finns från den svenska mönstertraditionen. Tanken var att leka med gåsögat och ta med den in till vår tid, göra ett mönster som blinkar till det förflutna med en samtida anda. Mönstret kan te sig enkelt, men har en komplexitet som till och med har utmanat Klässbols vida kunskaper om jacquardens tekniker.

Storlek:
90 cm x 90 cm 485 kr
160 cm x 160 cm 1575 kr
160 cm x 225 cm 2225 kr
160 cm x 250 cm 2465 kr
160 cm x 260 cm 2565 kr
160 cm x 280 cm 2765 kr
160 cm x 300 cm 2965 kr
160 cm x 325 cm 2995 kr
160 cm x 350 cm 3455 kr
160 cm x 400 cm 3955 kr
160 cm x 450 cm 4445 kr
160 cm x 490 cm 4845 kr
180 cm x 180 cm 2375 kr
180 cm x 225 cm 2965 kr
180 cm x 240 cm 3165 kr
180 cm x 260 cm 3425 kr
180 cm x 280 cm 3695 kr
180 cm x 300 cm 3955 kr
180 cm x 320 cm 4215 kr
180 cm x 340 cm 4485 kr
180 cm x 360 cm 4745 kr
180 cm x 400 cm 5275 kr
180 cm x 460 cm 5995 kr
180 cm x 495 cm 6525 kr

Färg: Blå, Lime, Oblekt, Röd, Silvergrå, Svart eller Vit

Kvalité: Hellinne

Design: Margot Barolo & Ulrika Mårtensson

Krympmån:
Alla angivna storlekar avser otvättad vävnad. Räkna med en krympmån på cirka 5-7% både på längd och bredd i samband med första tvätten. Följ tvättinstruktionen.

Klässbols linneväveri är ett familjeföretag som härstammar från slutet på 1800-talet. Det är nu tredje och fjärde generationen som driver företaget. Produktionen är belägen i Klässbol utanför Arvika i Värmland, där det även finns en butik och kafé. Klässbols och lin är lika med kvalitet och det finns produkter för alla rum. Kunglig hovleverantör sedan 1970-talet och står bland annat för dukarna till Nobellfesten. Samtidigt som de bevarar gamla, traditionella mönster tar de fram nya, moderna. De samarbetar med erkända formgivare, både nationella och internationella. Klässbols har vunnit flera designpriser.

I rullistan finns att beställa det jag har i lager.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
Design & tillverkning: Klässbols Linneväveri.
_______________________________________________________________________
This vibrant and waving pattern is called "Gåsöga" (Goose Eye) and is one of the most famous patterns found in the Swedish pattern tradition. The idea was to play with the goose eye and bring it in to our time, make a pattern that blinks into the past with a contemporary spirit. The pattern is simple, but has a complexity that has even challenged Klässbol's extensive knowledge of the jacquard's techniques.

Size:
90 cm x 90 cm 485 SEK
160 cm x 160 cm 1575 SEK
160 cm x 225 cm 2225 SEK
160 cm x 250 cm 2465 SEK
160 cm x 260 cm 2565 SEK
160 cm x 280 cm 2765 SEK
160 cm x 300 cm 2965 SEK
160 cm x 325 cm 2995 SEK
160 cm x 350 cm 3455 SEK
160 cm x 400 cm 3955 SEK
160 cm x 450 cm 4445 SEK
160 cm x 490 cm 4845 SEK
180 cm x 180 cm 2375 SEK
180 cm x 225 cm 2965 SEK
180 cm x 240 cm 3165 SEK
180 cm x 260 cm 3425 SEK
180 cm x 280 cm 3695 SEK
180 cm x 300 cm 3955 SEK
180 cm x 320 cm 4215 SEK
180 cm x 340 cm 4485 SEK
180 cm x 360 cm 4745 SEK
180 cm x 400 cm 5275 SEK
180 cm x 460 cm 5995 SEK
180 cm x 495 cm 6525 SEK

Color: Blue, Lime, Unbleached, Red, Silver Gray, Black or White

Quality: Pure linen

Design: Margot Barolo & Ulrika Mårtensson

Shrinkage:
All listed sizes refer to unwashed tissue. Expect a shrinkage of about 5-7% in both length and width in connection with first wash. Follow the washing instructions.

Klässbols linneväveri is a family company that dates back to the late 1800s. It is now the third and fourth generation running the company. The production is located in Klässbol outside Arvika in Värmland, where there is also a shop and cafe. Klässbols and linen are equal to quality and there are products for all rooms. Royal Courthouse supplier since the 1970s and has made the cloths for the Nobel Dinnerz. While retaining old, traditional patterns, they produce new, modern. They cooperate with recognized designers, both national and international. Klässbols has won several design prices.

In the drop down list you can order what I have in stock.
Email me if you have any questions.
Design & production: Klässbols Linneväveri.