logo lm

Doftljus i plåtburk/Scented candles in tin can - Tru Melange

Price:
249 kr
Inc. 25% Tax
Type:
BLUSH - Doftljus i plåtburk/Scented candles in tin can
Quantity:
In Stock
Miljövänliga ljus i tryckta plåtburkar, designade med eko vänligt bläck, med underbara dofter som kommer att fängsla och fascinera dig, samt ge en behagligt avkopplande stämning i hemmet. Dessa aromterapi ljus är helt naturliga och gjorda med omsorg om naturen. 

100% soja vax/bivax av rena eteriska oljor från nordamerikanska gårdar. Inga gifter eller kemikalier som förorenar inomhus.

Brinntid: 75-80 tim.

220 g.

ALLURE:
Patchouli - Doften är tung, exotisk och orientalisk. Den verkar avslappnande, jordande och värmande. Den är bra för kärlekslivet och lusten!
Tangerine/Mandarin - Doften är fuktig och blommig. Mandarinaromen är uppfriskande och stimulerande. Den är perfekt att använda för att rena luften med, Tangerine/Mandarin skänker välbehag och ger ett allmänt uppiggande och upplyftande tillstånd.

ANGELIC:
Citron - En av de aromer som ger bäst stöd för koncentration, verkar upplyftande och stimulerande för nervsystemet. Speciellt bra för att rena luften 
Vanilj - Doften av vanilj är söt och varm och lättar på spänningar och frustation. Vaniljdoften är den doft som gör dig glad och lugn.

ARIA:
Bärnsten - Sensuell, sammetsmjuk doft
Apelsin - Uppfriskande om du känner dig nedstämd och saknar inspiration. Eller om du är orolig, nervös.

BLISS:
Bergamot - Doften är kryddig och varm med ett blommigt inslag. Denna doft piggar upp ett tungt sinne och släpper in solen i ditt hjärta.
Lime - Den är bra att använda om du vill hålla dig pigg och vaken. Renar luften.

BLOOM:
Lemon - En av de aromer som ger bäst stöd för koncentration. upplyftande och stimulerande för nervsystemet. Speciellt bra för att rena luften 
Ylang Ylang - Denna arom är söt och blommig, lugnande och avslappnande. Mycket avstressande, motverkar negativa tankar och löser blockerade känslor. Lockar fram kvinlighet och själförtroende. Kan lugna huvudvärk.

BLOSSOM: "Jul ljus"
Tangerine - Doften är fuktig och blommig. Mandarinaromen är uppfriskande och stimulerande. Den är perfekt att använda för att rena luften med, Tangerine/Mandarin skänker välbehag och ger ett allmänt uppiggande och upplyftande tillstånd.
Kanel - Underbar till julen! Den stimulerar blodcirkulationen och är lustframkallande...

BLUSH:
Grapefrukt - Denna citrusdoft upplevs som lite bitter. Den kan stärka själförtroendet och verkar uppiggande. Grape stimulerar och anses vara allmänt renande och avgiftande.
Neroli - Den har dofter av apelsinskal, lavendel samt metalliska och blommiga toner. Men Neroli har även en söt, mjuk, kryddig och torr, bitter träton.

BUZZ OUT: "Mot mygg"
Citron - En av de aromer som ger bäst stöd för koncentration, verkar upplyftande och stimulerande för nervsystemet. Speciellt bra för att rena luften 
Eucalyptus - Stärkande och renande. Cirkulationsfrämjande och uppfriskande, energigivande för alla sinnen. Den eteriska oljan har använts inom ayur veda medicinen i Indien runt år 1000 f kr. Ångdestilleras ur blad, unga skott och grenar från unga buskar.

ENCHANT:
Lavendel - Aromen har en kryddig och söt blomdoft. Den har en lugnande inverkan och kan lindra spänningshuvudvärk. Bra för nästan alla obalanser. Om du är stressad och arg lugnar det nervsystemet. Vid depression höjer den humöret.

FRESH:
Vanilj - Doften av vanilj är söt och varm och lättar på spänningar och frustation. Vaniljdoften är den doft som gör dig glad och lugn.
Peppermint - Den har en frisk, pepprig och kylig doft. Den är mycket uppfriskande och ger oss klarhet i våra tankar. Aroma doften kan lätta på huvudvärk.

RELAX:
Lavendel: - Aromen har en kryddig och söt blomdoft. Den har en lugnande inverkan och kan lindra spänningshuvudvärk. Bra för nästan alla obalanser. Om du är stressad och arg lugnar det nervsystemet. Vid depression höjer den humöret.
Blodapelsin - Är upplyftande, värmande och glädjande. Den är mycket bra att använda vintertid, framför allt för oss nordbor som längtar efter solen och känner oss nedstämda under höst och vinter.

HarmonyHome är nordisk distributör för de ekovänliga doftljusen, de unika eteriska oljeblandningarna Tru Mélange samt Magic Bath, ekologiska och 100% naturliga badsalter och tvålar. 

Design & tillverkning: HarmonyHome. 
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
_______________________________________________________________________Eco-friendly candles in printed sheet cans, designed with eco friendly ink, with wonderful fragrances that will captivate and fascinate you, as well as provide a comfortable relaxing atmosphere at home. These aromatherapy candles are completely natural and made with care for nature.

100% soy wax/beeswax of pure essential oils from North American farms. No poison or chemicals that pollute indoors.

Burn time: 75-80 h.

220 g.

ALLURE:
Patchouli - The aroma is heavy, exotic and Oriental. It promotes relaxation, grounding and warming. It is good for your love life and lust!
Tangerine - The scent is moist and floral. The aroma is refreshing and stimulating. It is perfect to use to clean the air with.Tangerine candle brings joy and gives a general refreshing and uplifting state.

ANGELIC:
Lemon - One of the flavors that best support concentration, seems uplifting and stimulating to the nervous system. Especially good to clean the air
Vanilla - The scent of vanilla is sweet and warm and eases the tension and frustration. The vanilla scent is the fragrance that makes you happy and calm.

ARIA:
Amber - Sensual, velvety scens
Orange - Refreshing if you feel depressed and lacking inspiration. Or if you are anxious, nervous.

BLISS:
Bergamot - The aroma is spicy and hot with a floral element. This fragrance brightens up a heavy mind and let the sun into your heart.
Lime - It is good to use if you want to keep yourself alert and awake. It cleans the air.

BLOOM:
Lemon - One of the flavors that best support concentration. It is uplifting and stimulating to the nervous system. Especially good to clean the air
Ylang Ylang - This flavor is sweet,  floral, soothing and relaxing. It is anti stressing and counteract negative thoughts and dissolves blocked emotions. It elicits femininity and body confidence. Can soothe headaches.

BLOSSOM: "Chistmas candle"
Tangerine - The scent is moist and floral. The aroma is refreshing and stimulating. It is perfect to use to clean the air with.Tangerine candle brings joy and gives a general refreshing and uplifting state.
Cinnamon - Great for Christmas! It stimulates blood circulation and is lust-inducing...

BLUSH:
Grapefruit - The citrus scent is perceived as a little bitter. It can strengthen the soul confidence and seems refreshing. Grapefruit stimulates and is considered general cleansing and detoxifying.
Neroli - It has aromas of orange peel, lavender and metallic and floral tones. But not only there, Neroli also has a sweet, soft, chewy and dry, bitter wood tone.

BUZZ OUT: "Against mosquitoes"
Lemon - One of the flavors that best support concentration, seems uplifting and stimulating to the nervous system. Especially good to clean the air
Eucalyptus - Invigorating and purifying. Circulation Promotion and refreshing, energizing for all the senses.

ENCHANT:
Lavender - The aroma has a spicy and sweet floral scent. It has a calming effect and can relieve tension headaches. Good for almost all imbalances. If you are stressed and angry it calms the nervous system. When depressed it raises the mood.

FRESH:
Vanilla - The scent of vanilla is sweet and warm and eases the tension and frustration. The vanilla scent is the fragrance that makes you happy and calm.
Peppermint - It has a fresh, peppery and chilly scent. It is very refreshing and gives us clarity in our thoughts. The aroma fragrance can ease the headache.

RELAX:
Lavender - The aroma has a spicy and sweet floral scent. It has a calming effect and can relieve tension headaches. Good for almost all imbalances. If you are stressed and angry it calms the nervous system. If depressed it raises the mood.
Blood orange - Is uplifting, heartening and gratifying. It is very good to use in winter, especially for us northerners who yearn for the sun and feel depressed during autumn and winter.

HarmonyHome is a Nordic distributor for the eco-friendly scented candles, the unique ethereal oil mixtures Tru Mélange and also Magic Bath, organic and 100% natural bath salts and soaps.

Design & production: HarmonyHome. 
Email me if you have any questions.