Te/Tea - Darjeeling Earl Grey Te/Tea

Price:
39 kr
Inc. 12% Tax
Quantity:
Ekologiskt te från småbönder - för första gången i Sverige! 

Svart te smaksatt med ekologiskt odlad bergamottolja. Vad vi vet, det första Earl Grey teet gjort på 100% Darjeelingte. 

Te i lösvikt 100g
Påste 25st i varje ask

Darjeeling är känt som Indiens finaste teer och det unika med dessa teer är att det kommer från just småbönder i Darjeeling i nordöstra Indien. Te odlas traditionellt på stora plantager eftersom förädlingsprocessen är komplicerad och dyr. För att få jämn och hög kvalitet krävs en fabrik med maskiner, utrustning och stora investeringskostnader som fattiga småodlare normalt inte har råd med.

Men 'North & South Fair Trade' har lyckats få två större Fair Trade registrerade teodlingar, som de importerat te från tidigare, att ta emot te från småbönder i trakten. I teodlingarnas fabriker förädlas och torkas tebladen från småbönderna separat på s.k. ”small holder tea lines”.

Böndernas odlingar är ekologiska och Fair Trade enligt konstens alla regler. Teerna förpackas också i Indien vilket ger arbete till fler småproducenter. Teerna i lösvikt kommer i exklusiva förpackningar av handgjort papper. 

På hemsidan www.northsouth-fairtrade.se kan du se hela sortementet.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
_______________________________________________________________________
Organic tea from small farmers - for the first time in Sweden!

Black tea flavored with ecologically grown bergamot oil. What we know, the first Earl Gray tea made on 100% Darjeelingte.

Loose Tea 100g
Teabags 25 pcs in each box

Darjeeling is known as India's finest teas and the unique with these teas is that it comes from just little farmers in Darjeeling in northeast India. Tea is traditionally cultured on large plantations because the processing process is complicated and expensive. To achieve even and high quality, a factory needs machinery, equipment and large investment, something poor small growers usually can't afford.

But 'North & South Fair Trade' has managed to get two major Fair Trade registered tea plantations, that they have imported tea from earlier, to receive tea from small farmers in the area. At the tea factories, the leaves from the peasants are processed and dried separately on so-called "Small holder tea lines".

Farmers' cultures are organic and Fair Trade according to all the rules of the art. The teas are also packaged in India, which gives work to more small producers. The teas are available in exclusive packages of handmade paper.

On the website www.northsouth-fairtrade.se you can see all variety ments.
Email me if you want to order something that I don´t have in stock.