Kaffe/Coffee - Cafe Beneficio

Price:
39 kr
Inc. 12% Tax
Quantity:
Det ekologiska kaffet Cafe Beneficio är en blandning av de allra finaste Arabicabönor som odlare i Latinamerika kan producera, ett smak och aromrikt kaffe med god och behaglig eftersmak som även ömtåliga magar tycker om!

3 sorter:
Bryggmalet: 250g aromtät förpackning
Hela rostade bönor: 250g aromtät förpackning
Snabbkaffe: 100g

Småbönderna odlar ekologiskt och är organiserade i kooperativen Cepicafé, Cocla och Pronatur i Peru, Ciana i Bolivia och Fapescafes i Ecuador. Genom att omsorgsfullt blanda de bästa bönorna från flera olika odlingarna framställs ett kaffe av allra bästa kvalitet. Kaffekörsbären plockas när de är röda och mogna vilket ger finast smak. Bönorna rostas sedan av Simon Levelt i Holland, ett rosteri berömt för sitt fina kaffe och sitt pionjärskap inom ekologisk odling. 

Pronatur är en organisation med ca 900 ekologiskt odlande kaffebönder i nordöstra Peru. Odlarna är mycket innovativa. Ta t.ex. Mauro Fernandez Tarizio i Pueblo San Vincente. Han har anslutit en cykel till sin pulpador som är en maskin där man skiljer kaffekörsbären från kärnorna, dvs. kaffebönorna. Cykeln gör att han kan få bort fruktköttet snabbt och effektivt.

I byn Selva Verde experimenterar man med olika sorters komposter. T.ex. fuktiga, våta komposter, där en av ingredienserna är ägg. Det gör komposten mycket rik på protein.

En annan bonde i byn Maria Dolores, renar vattnet efter jäsningen av kaffebönorna på ett naturligt sätt genom att låta vattnet passera via ett system av flera underjordiska källor.
_______________________________________________________________________
The organic coffee Cafe Beneficio is a blend of the finest arabic beans that Latin American growers can produce, a taste and delicious coffee with good and comfortable aftertaste that even delicate stomachs like!

3 varieties:
Ground coffee: 250g aroma packing
Whole roasted beans: 250g aroma packing
Instant coffee: 100g

The peasants grow ecologically and are organized in the cooperatives Cepicafé, Cocla and Pronatur in Peru, Ciana in Bolivia and Fapescafes in Ecuador. By carefully mixing the best beans from several different crops, a top quality coffee is produced. The coffee cherries are picked up when they are red and mature, giving the finest taste. The beans are then roasted by Simon Levelt in Holland, a roasthouse famous for its fine coffee and pioneer in organic farming.

Pronatur is an organization with about 900 organic growing farmers in northeast Peru. The cultivars are very innovative. Take for example Mauro Fernandez Tarizio in Pueblo San Vincente. He has connected a bike to his pulpador, which is a machine separating the coffee cherry from the cores, ie. coffee beans. The bike allows him to quickly and efficiently remove the flesh.

In the village of Selva Verde they experiment with different types of composts. For example. Moist, wet composts, where one of the ingredients is egg. This makes the compost very rich in protein.

Another farmer in the village of Maria Dolores, cleans the water after the fermentation of the coffee beans in a natural way by allowing the water to pass through a system of several underground springs.