Smycken/Jewelry - Artesanias Juanita: Armband Grafiskt & Glada Rutor/Bracelet Graphic & Happy Boxes

Price:
98 kr
Inc. 25% Tax
Type:
Armband Grafiskt/Bracelet Graphic: Brun/Brown
Quantity:
In Stock
Storlek:
19 cm med tre möjligheter att ändra storleken.

Färg:
Grafiskt - Brun
Glada rutor - Blå
Glada rutor - Gul
Glada rutor - Lila
Glada rutor - Röd
Glada rutor - Svart

Material:
Glaspärlor, ingen metall

Armbanden skapas av Artesanias Juanita, ca 200 Mayakvinnor och män ute på landsbygden runt byn Santiago Atitlan. Genom smycketillverkningen har dom en stadig inkomst och möjlighet till förbättrad levnadsstandard.

Leverantör: www.fairmonkey.se
På deras hemsida kan du se hela deras sortement. Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
_______________________________________________________________________ Size:
19 cm with three options to change the size.

Color:
Graphic: Brown
Happy Boxes: Blue
Happy Boxes: Yellow
Happy Boxes: Purple
Happy Boxes: Red
Happy Boxes: Black

Material:
Glass beads, no metal

The bracelets are created by Artesanias Juanita, around 200 Maya Women and Men in the countryside around the village of Santiago Atitlan. Through the jewelry production, they have a steady income and the opportunity for improved living standards.

Supplier: www.fairmonkey.se
On their website you can see all their variety ments. Email me if you want to order something that I don´t have in stock.