Löpare/Runner - Björk/Birch

Pris:
545 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
Björk/Birch - Vit+Vit/White+White
Slut i lager
En levande och vacker löpare där naturen, traditionen och människan möts i linet. Björken har i alla tider försett människan med material till byggnader, möbler, redskap, lut och vedband. Dessutom har björksstammarna anförtrotts inristade kärleksförklaringar.

Storlek: 50 cm x 150 cm

Färg: 
Svart/Vit avig sida
Vit/Svart
Vit/Vit

Kvalité: Hellinne

Design: Lena Hellström

Krympmån:
Alla angivna storlekar avser otvättad vävnad. Räkna med en krympmån på cirka 5-7% både på längd och bredd i samband med första tvätten. Följ tvättinstruktionen.

Klässbols linneväveri är ett familjeföretag som härstammar från slutet på 1800-talet. Det är nu tredje och fjärde generationen som driver företaget. Produktionen är belägen i Klässbol utanför Arvika i Värmland, där det även finns en butik och kafé. Klässbols och lin är lika med kvalitet och det finns produkter för alla rum. Kunglig hovleverantör sedan 1970-talet och står bland annat för dukarna till Nobellfesten. Samtidigt som de bevarar gamla, traditionella mönster tar de fram nya, moderna. De samarbetar med erkända formgivare, både nationella och internationella. Klässbols har vunnit flera designpriser.

I rullistan finns att beställa det jag har i lager.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
Design & tillverkning: Klässbols Linneväveri.
_______________________________________________________________________
A living and beautiful runner in which nature, tradition and people meet in the linen. The birch has provided people with material for buildings, furniture, tools and firewood. What's more, birch trunks have been used to carve confidential love messages on.

Size: 50 cm x 150 cm

Color: 
Black/White downside
White/Black
White/White

Quality: Pure Linen

Design: Lena Hellström

Shrinkage:
All listed sizes refer to unwashed tissue. Expect a shrinkage of about 5-7% in both length and width in connection with first wash. Follow the washing instructions.

Klässbols linneväveri is a family company that dates back to the late 1800s. It is now the third and fourth generation running the company. The production is located in Klässbol outside Arvika in Värmland, where there is also a shop and cafe. Klässbols and linen are equal to quality and there are products for all rooms. Royal Courthouse supplier since the 1970s and has made the cloths for the Nobel Dinnerz. While retaining old, traditional patterns, they produce new, modern. They cooperate with recognized designers, both national and international. Klässbols has won several design prices.

In the drop down list you can order what I have in stock.
Email me if you have any questions.
Design & production: Klässbols Linneväveri.